PETRAS LINCEVIČIUS

Menininkas Petras Lincevičius 2009-2013m. baigė tapybos bakalauro studijas Vilniau dailės akademijoje. Ten pat 2013-2014m. mokėsi dailės pedagogo kursuose. O 2013 – 2015 metais baigė Tapybos studijų magistro studijas, Vilniaus dailės akademijoje.

Apdovanojimai, stipendijos, rezidencijos ir kt.

 • Nuo 2020 Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos narys;
 • 2020 Lietuvos kultūros tarybos stipendija;
 • Nuo 2019 Všį „Šilavoto interdisciplininis centras“ įkūrėjas ir vadovas;
 • 2018 Lietuvos kultūros tarybos stipendija;
 • Nuo 2018 Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto tapybos ir piešimo lektorius tapybos katedroje,
 • Vilniaus dailės akademija, Kauno fakultetas;
 • Nuo 2018 LKT Regioninės kultūros tarybos narys (Kauno apskritis, Prienų raj.);
 • Nuo 2017 Lietuvos dailininkų sąjungos narys;
 • 2016 Meno rezidencija, Art Hub, Abu Dabis, JAE;
 • 2015 Geriausias jaunasis meno mugės ArtVilnius’15 menininkas, Vilnius, LT;
 • 2011 Dalios Gruodienės vardo premija, Vilnius, LT.

 

„Mano kūrybą galima apibūdinti filotopijos ir genius loci sąvokomis. Pirmoji, apibrėždama konkretų mąstymą, įsišaknijusį konkrečioje vietoje – gimtojoje žemėje, suteikia galimybę pozicionuotu ir įvietintu mąstymu įsitraukti į universalių ir globalių kontekstų apmąstymą. Antroji – skirta konkrečių vietovių analizei, jų unikalumui ir vietos dvasiai. Kūryba man yra kalba, kuria galiu išreikšti fenomenologines konkrečių vietų bei daiktiškosios ir materialiosios kultūros analizės patirtis, kurios nukreiptos į lokalaus identiteto globalioje visuomenėje temos analizavimą”

Petras Lincevičius