MONIKA GEDRIMAITĖ

28 spalio, 2022 / 23 lapkričio, 2022

Kiek trunka kūryba

KIEK TRUNKA KŪRYBA

  „Šie parodos objektai — spalvoti vaikystės akmenėliai, besivėžinantys ant suaugystės ratų. Šįkart ne apie efemeriškus efektus, o apie tai, ką pastaruosius metus pajaučiau esant kaip niekad reikalinga. Matote, mano kuriami daiktiški objektai ir jų paaiškinimai dažnai būna ambivalentiški, dėl to atsakydama sau į klausimą, kodėl ir kiek tai užtrunka, juos kartu įkūniju kūryboje. Jaučiu, kad turiu tam tikromis racionaliomis priemonėmis išgauti intuityviai pagavius daiktus. Jautrus aplinkos ir nuoseklus asmeninių būsenų tyrinėjimas mane veda į kongruentų kūrybos finišą. Tokiu būdu jaučiu, kad ambivalentiškumas tampa juosiančiu konceptualiu pavidalu. Daiktas ir idėja, man atrodo, visada susiję. Ir nors sąsajos ne tiesioginės — tarp jų visada įsivelia prisiminimas, intuicija, nepaaiškinamas matymas kiaurai. Aš nežinau, kodėl, kai kurias šios istorijos dalis prisimenu, o kitos — lieka nutylėtos. Aš nežinau, bet šįkart ir nenoriu žinoti, nes tiesiog smagu. Šįkart nebenoriu matuoti, kategorizuoti, sverti, aprašyti, galų gale — išrasti ką nors nauja. Nepasikartojantis, atveriantis ir klaidinantis; ilgas, nerimastingas, reiklus — laikas iki kūrybos, iki pamatymo. Šįkart labai reikalingas.” Keramikės Monikos Gedrimaitės kūryba pagrįsta filosofinių-buitinių, konceptualių-dekoratyvių bei technologinių interpretacijų paieškomis ir idėjomis. Autorės kuriami keraminiai objektai, ciklai derinami su kitomis medžiagomis bei ready-made daiktais tampa meniniais tyrimais, kurie nagrinėja daiktišką meno kūrinio prigimtį. Menininkė nevengia eksperimentuoti, jos instaliatyvūs darbai pasižymi įtaigumu ir derme su aplinka. Jos kuriamose ekspozicijose išryškėja netradiciniai sprendimai parodų eksponavime ir pristatyme. Susitelkusi į meditatyvią minimalistinę estetiką, Monika gerokai praplečia keramikos meno ribas. Manipuliuodama technikomis ji sėkmingai laviruoja tarp disciplinų, suteikdama savo kūrybai naratyvinės gelmės. Apmąstydama kūrybinį procesą, jungdama jį su performatyviomis medijomis, autorė formuoja išskirtinį ir šiandienos aktualumą mene atliepiantį meninį stilių. Menininkės kūryboje svarbiu momentu tampa žvilgsnis į daikto-objekto detalę, jos sukūrimo medžiagas, priemones ir būdus. Keramikoje apskritai labai svarbus technologinis aspektas, tačiau Gedrimaitė technologinius niuansus paverčia koncepcijos dalimi. Jau ne vienerius metus Monika ieško netradicinių keramikai glazūravimo būdų, netikėtus atradimus perteikia ant lakoniškų skulptūrų paviršių. Neretai keramikos skulptūroms suteikia gan solidų mastelį, daugialypiais sluoksniais skleisdama medijos subtilybes, menininkė neapsiriboja tradicinėmis technikomis ir neria į inovatyvius ieškojimus, atrasdama savitą medijų dermę.