ALGIS SKAČKAUSKAS

Algis Skačkauskas – vienas iškiliausių XX a. antros pusės Lietuvos tapytojų. Tapytojas buvo Lietuvos dailininkų sąjungos narys, dailininkų grupės „24“ narys. Dirbo Jūratės Stauskaitės vaikų ir jaunimo dailės mokykloje bei Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokykloje. Talentingas tapytojas ir dailės pedagogas kūrė emocionalius, ekspresyvius ir spontaniškus tapybos darbus. Algis Skačkauskas buvo įvairiapusis kūrėjas. Jis ne tik tapė, bet ir kūrė eilėraščius, kurie glaudžiai susiję su jo tapyboje pastebimais motyvais. Jo poetiška tapyba išsiskyrė ne tik profesionalia plastine raiška, vibruojančiu koloritu, bet ir semantine paveikslų kalba, kuriai būdingi sudėtingesni siužetai, mitiškumo ir ritualizmo elementai bei aliuzijos į literatūrinius, istorinius aspektus. Algis Skačkauskas parodose dalyvavo nuo 1982 m. Daugiau kaip 20 personalinių tapybos parodų surengta Lietuvoje ir užsienyje. Eksponavo savo darbus keturiasdešimtyje respublikos ir tarptautinių parodų. Dailininko kūrinių yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejus, daugelis užsienio muziejų, privatūs kolekcininkai.