PRANCIŠKUS PORUTIS

Dailininko išsilavinimą P. Porutis įgijo tremtyje – 1950 m. baigė Jakutijos dailės technikumą. Nors parodose dalyvauti pradėjo dar 1947 m., Lietuvoje šis menininkas jų nesurengė labai daug. Visą gyvenimą persekiojęs tremtinio statusas užkirto kelius ne tik parodoms, bet ir kūrybos albumams, tuometiniams valstybiniams užsakymams ir pan. (…)

Žvelgiant į dailininko tapybos darbus, tenka mesti iš galvos mintis apie dabar populiarias meno tendencijas, mat P. Poručio kūryba ­- tipiškas XX a. vidurio ir antros pusės reiškinys, daugiausia paveiktas realizmo ir neoekspresionizmo. Menininko darbuose nejusti praeities meno krypčių reflektavimo. Visą savo kūrybos laikotarpį jis lieka ištikimas realizmo ir neoekspresionizmo stiliui.(…)

Parengta pagal: J. Armanavičiūtė straipsnį „Apie „grynąją” tapybą”, in: 7 meno dienos, 2004 m. birželio 11, nr. 618.