ANTANAS JASENKA

22 balandžio, 2022 / 25 gegužės, 2022

Šv. Jono galva už du gramus kokaino

Baroti galerijoje balandžio 22 d. atidaroma šeštoji personalinė žinomo kompozitoriaus, Auksinio scenos kryžiaus nominanto Antano Jasenkos paroda. Menininko dėmesio akiratyje – ekspresyvų pavidalą įgavusios Biblijos temų ir Šventraščio asmenų interpretacijos, kurias pabrėžtinai ekspresyvi meninė raiška drauge su jas aktualizuojančiais paveikslų pavadinimais paverčia kaip reta šiuolaikiškomis.  Ties figūrinės ir abstrakčios tapybos riba balansuojančios Jasenkos drobės byloja apie amžinas išdavystės, blogio ir šviesos konfrontacijas, nesiliaujančius jų virsmus viena į kitą, leidžiančius žiūrovams suvokti gėrio ir blogio pradų universalumą veržlaus potėpio ir paveikslų koloristinio prisodrinimo dėka.  Nepaisant to, kad nuoseklus ir sistemiškas menininko posūkis į tapybą įvyko tik prieš trejetą metų,  ekspozicija byloja apie vizualiai atpažįstamą, savitą Jasenkos meninės kalbos stilių,  kurio vieningumas parodos žiūrovams suteikia emocinio poveikio įtaigą.