Bronius Gražys (tapyba), Arvydas Ališanka (skulptūra)

15 kovo, 2024 / 10 balandžio, 2024

(PO)MIŠKIS 3

Pomiškis Vikipedijoje apibrėžiamas kaip po miško skliautu želiantis miško atžalynas, galintis sudaryti naują medyną. Parodoje eksponuojamos tapytos drobės ir sukonstruotos skulptūros metaforiškai perfrazuoja pomiškio idėją. Po BAROTI galerijos skliautu želiantis minčių apie mišką „atžalynas” pateikia savitą požiūrį į miško gyvybingumą ir jo likimą.

Šiuo atveju kalbame apie tapybos ir skulptūros sinergiją. Miško natūra derinama su žmogaus kūryba ir vaizduote. Parodoje dvimatės tapybos ir trimatės skulptūros formų kalbos tekstai pasakoja apie žmogaus ir medžio” amžinąją” draugystę. Deja, kad atsirastų atžalynas, reikia sunaikinti mišką ir ta draugystė ne visada tampa tokia šviesi.

„Permąstytoje “BAROTI galerijos erdvėje rodomi tapybos ir skulptūros kūriniai, nors turi skirtingas raiškas, savitas estetines ir energetines auras, tačiau tikime, kad šioje erdvėje jie puikiai susikalba tarpusavyje.

Tapybos stačiakampiai tarsi langai į paslaptingas gamtos teritorijas, kuriose žmogaus ir miško santykis gali būti artimas ir pakankamai dramatiškas. Galerijos erdvėje dėliojami skulptoriaus rankomis ir mintimis sukonstruoti tvariniai iš medžio šakų. Skulptūrinės vizijos paradoksas, paukščių “statybinė” medžiaga (šakos) virsta skulptoriaus medžiaga.                                                   Miškas su visu savo turiniu yra gyvybė ir atgaiva, paslaptis, šviesa ir naktis... /Bronius Gražys/ /Arvydas Ališanka/