ISROILDŽON BAROTI

13 spalio, 2017 / 15 lapkričio, 2017

(Inte)gracija

2017 metų spalio mėn. klaipėdietis dailininkas-keramikas Isroildžon Baroti švęs savo 60-metį. Ši proga ir įdomus bei sudėtingas autoriaus gyvenimo ir kūrybos kelias padiktavo dailininkui kūrybinę temą, kuria jis norėtų padiskutuoti su visuomene. Juolab kad ši tema tampa labai svarbia šių dienų aktualija ne tik mūsų šalyje , bet ir visame pasaulyje.

„(Inte)gracija“ . Toks Isroildžon Baroti kūrybinio projekto pavadinimas, kuriame autorius bandys ir pasidalinti asmeninėmis patirtimis bei įžvalgomis , ir pafilosofuoti sudėtinga nūdienos konfliktų, priešpriešų ir , tuo pačiu, nuostabaus kitimo , prisitaikymo ar net atsinaujinimo tema.

Keramikas I.Baroti į Klaipėdą atvyko iš tolimos Tadžikijos prieš 35 metus. Nuo pirmų gyvenimo Lietuvoje dienų suprato, kad , norint čia pritapti ir kurti, reikės pilnumoje integruotis į šios šalies gyvenimą,pažinti jos kultūrą, gyvenseną, papročius . Bet, tuo pačiu, žmogui visada labai svarbu išsaugoti sąvąjį identitetą, savas kultūrines šaknis. Naujoje aplinkoje bet kokia gyvybė turi ne tik prisitaikyti prie „esamų sąlygų“, pamilti „naujuosius namus“, bet ir išsaugoti savo išskirtinumą, savo genetines vertybes. Toks kelių kultūrų susiliejimas viename neretai duoda labai įdomų rezultatą. Neveltui pats žodis integracija (lot. Integratio) reiškia atnaujinimą, atstatymą, dalių, elementų jungimą(si) į visumą.

Analizuojant integraciją, susiduriama su šio termino apibrėžimo problema. Integracija gali būti suvokiama kaip statiškas arba kaip dinamiškas reiškinys, kaip išdava arba kaip vyksmas. Taigi, integraciją galimą apibrėžti skirtingai: kaip procesą ar rezultatą.

Įdomu ir tai, kad kūrybos medžiaga - molis yra labai tinkamas kitokių medžiagų integravimui į save. Tai leis dailininkui eksperimentuoti išraiškos priemonėm : jungti įvairias medžiagas ir detales į visumą , derinti įvairius molio degimo metodus ir technologijas. Visa tai suteiks galimybę parodos autoriui prabilti į visuomenę ne tik siužetine parodos koncepsija, bet ir nemažiau iškalbia formos bei plastikos išraiška (gracija).

Integracija – nepaprastai plati sąvoka. Analizuodamas ją dailininkas gali paliesti įvairiausias egzistencines temas. Todėl keramikos skulptūrų paroda, nagrinėjanti šiuolaikinės integracijos aspektus, gali tapti įdomiu akcentu „Lietuvos kultūros sostinė Klaipėda –neužšąlantis kultūros uostas 2017“ renginių cikle.