KLAIPĖDOS EDUARDO BALSIO GIMNAZIJAI – 40

16 birželio, 2023 / 21 birželio, 2023

2023 m. birželio 16 d. (penktadienį)  18.00 val.  KADS Baroti galerijoje (Didžioji vandens g. 2, Klaipėda) atidaroma Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos Dailės skyriaus mokinių paroda, skirta gimnazijos 40 metų jubiliejui.

Klaipėdos E. Balsio menų gimnazija spalvingai pasitinka 40-ąjį pavasarį. Dailės skyrius gimnazijoje įkurtas 1985 metais, kai mokyklai buvo suteiktas kompozitoriaus Eduardo Balsio vardas. Pirmieji dailės skyriaus mokiniai buvo tik berniukai, kuriuos mokė pirmieji dailės mokytojai dailininkai – Rimantas Tunaitis ir Dainius Drulys, skulptorė Violeta Skirgailaitė, Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus įkūrėja ir ilgametė vadovė. Kasmet mokinių skaičius augo. Išaugo ir dailės mokytojų kolektyvas, kurį sudaro kuriantys menininkai – tapytojai, grafikai, skulptoriai, dizaineriai, ne tik ugdantys jaunąją dailininkų kartą, bet ir aktyviai dalyvaujantys Klaipėdos kultūriniame gyvenime, formuojantys kuriančios Klaipėdos veidą.

Jaunoji dailininkų karta gimnazijoje ugdoma pagal specializuoto meninio ugdymo programas. Dailės pamokose mokiniai susipažįsta su spalvine, erdvine ir grafikos raiška, vaizduojamosios ir taikomosios dailės šakomis: tapyba, grafika, skulptūra, dizainu, keramika, rūbų modeliavimu, tekstile. Mokiniai lavina piešimo, meno kūrinio komponavimo, spalvotyros, projektavimo įgūdžius, įgyja etnokultūros bei dailės ir architektūros istorijos žinias.

Dailės skyriaus ugdytiniai sėkmingai dalyvauja įvairiose Klaipėdos miesto ir šalies bei tarptautinėse meninės kūrybos parodose, konkursuose, projektuose. Dauguma absolventų tęsia dailės studijas aukštosiose mokyklose Lietuvoje bei užsienyje ir savo kūryba įsilieja į meno pasaulį. Dalelę šio gražaus pasaulio kviečiame jus išvysti Baroti galerijoje birželio 16-23 d.

  Kviečiame esamus ir buvusius mokinius, jaunųjų kūrėjų meno mylėtojus birželio 16 d. 18 val. į parodos atidarymą, kuriame jūsų lauks dailės ir muzikos staigmenos. Išvysime gimnazijos jaunųjų dailininkų kūrinius, patirsime bendrystės jausmą ir patys akimirkai tapsime kūrėjais skambant džiazo improvizacijoms.

Direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui Jūratė Kavaliauskienė