Marija ŠVAŽIENĖ

26 rugpjūčio, 2016 / 21 rugsėjo, 2016

„Baroti“ galerijoje Klaipėdoje pristatomas pastarųjų tekstilininkės ir tapytojos Marijos Švažienės metų kūrybos derlius. Brandus, sodrus, emocionaliai ir idėjiškai pilnatviškas. Žodžiu, toks, kokio ir laukia parodos žiūrovai iš Lietuvoje ir užsienyje gerai žinomos dailininkės, pagarsėjusios meninėmis tekstilės inovacijomis dar pereito šimtmečio 7 dešimtmetyje, visai Lietuvos dailei pasukus atsinaujinimo keliu. Lietuvoje sukūrusi pirmuosius erdvinius gobelenus, dekoratyvinės tekstilės kūriniais papuošusi nemažai žinomų visuomeninių interjerų, per daugiau nei penkiasdešimtį veiklos metų M. Švažienė suformavo unikalų plastinės kalbos stilių. Orientacija į  apibendrintas, koloristiškai išraiškingas formas atsispindi ir naujausiuose parodoje eksponuojamuose gobelenuose – „Paukščio skrydis“ (2015), „Vasara“ (2016).  Nevaržomas, erdvias asociacijas sukeliantys eksponuojamų gobelenų kosminiai skrituliai ar pradiniai Visatos „statybiniai elementai“ anaiptol nėra šalti kosminiai kūnai. Jie juda, „pagauti“ pačiame gyvybinio formavimosi įkarštyje. Šviesą sugerianti gobelenų tekstūra kaip niekas kitas pajėgia perteikti  jų vitališkumą: juk tik gyvybė taip godžiai sugeria šviesą, perteiktą gobelenuose tai subtiliais toniniais ritmais, tai vaiskiomis spalvinėmis žiežirbomis.  Erdviniai bei dinaminiai M. Švažienės gobelenų kompoziciniai efektai yra tiesiog kerintys, ir jokia reprodukcija nevalioja perduoti to, ką leidžia pamatyti gyvi parodos eksponatai, drauge atskleidžiantys pačius aukščiausius amato įvaldymo, profesinio  pilotažo viražus. Kai meniniame bei profesiniame lygmenyje pasiekiamos tokios aukštumos, regisi, dailininkas jau yra pasakęs viską – lyg būtų priartėta prie pačios būties ištakų. Tačiau atsidūrusi šalia spinduliuojančių skrydžių, ritmų, liepsnų, žiedų universalijų, M. Švažienė nenutraukė ryšio su atpažįstamomis, konkrečiomis dažniausiai – gamtos – formomis.  Per vaizduotės filtrą perleisti matyti aplinkos vaizdai tapo pamėgtomis dailininkės tapybos temomis. Parodoje eksponuojami šie vaizduotės peizažai alsuoja jausmingomis, kartais – kiek nostalgiškomis nuotaikomis, o drauge su gobelenais formuoja savitą, tik M. Švažienei būdingą vaizdų pasaulį,  į kurį galerija atveria duris š.m. rugpjūčio 26 d. (arba, jei žinoma tikslios datos -  kurį aplankyti galerija kviečia š.m. rugpjūčio 26 – rugsėjo 21 dienomis)

Dr. Dalia Karatajienė